πηγή: ΑΥΓΗ

Αλλαγές στον τρόπο προαγωγής των μαθητών μεταξύ των τάξεων του Λυκείου φέρνει κυβερνητική τροπολογία, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των μαθητών της Α' Λυκείου, πρώτη χρονιά εφαρμογής της Tράπεζας Uεμάτων. Οι αλλαγές θα έχουν αναδρομική ισχύ και για την σχολική χρονιά που τελειώνει. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που συζητείται την επόμενη εβδομάδα στο Α' θερινό τμήμα της Βουλής.
Η ρύθμιση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού του βαθμού προαγωγής θέτοντας κατώτατο όριο βαθμού 10 για κάθε μάθημα κι όχι για κάθε κλάδο μαθημάτων ξεχωριστά, όπως συμβαίνει σήμερα. Η αλλαγή αφορά τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών διορθώνοντας την στρέβλωση μαθητής με υψηλό βαθμό, για παράδειγμα, στην Άλγεβρα αλλά χαμηλό στην Γεωμετρία να απορρίπτεται. Η ρύθμιση ισχύει για όλες τις τάξεις του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Πλέον οι μαθητές για να προαχθούν θα πρέπει να έχουν γενικό βαθμό 10, μέσο όρο 10 για τα Μαθηματικά και την Ελληνική Γλώσσα και μέσο όρο 8 για τα υπόλοιπα μαθήματα, ενώ αν δεν συγκεντρώνουν τα κατώτατα όρια βαθμού ανά μάθημα παραπέμπονται σε επανεξέταση τον Σεπτέμβρη.